باشگاه تیراندازی با کمان کنگره 60 این سـایت به هدف ارایه تجربیات درمان تدریجی اعتیـاد، ارایه مقـالات علمـی و سایر مطالب مختلف شکل گرفته است این سایت به شخص خـاصی تعلق ندارد، شما هم می توانید از این مطالب استفاده کرده و از اخبار کنگره 60 باشگاه تیراندازی با کمان بهره برداری نمایید. ایمیل: c60archery@gmail.com http://archersc60.mihanblog.com 2020-08-05T03:44:13+01:00 text/html 2020-06-09T05:12:02+01:00 archersc60.mihanblog.com مسافرکمان زینب (نگارنده) شر,ع کلاس های آموزشی استاد آجرلو: ( گزارش تصویری) http://archersc60.mihanblog.com/post/577 <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-bidi-language:FA"><b>باشگاه تیراندازی باکمان کنگره 60، پس از تعطیلات ناگزیر کرونایی، بالاخره در روز یک‌شنبه پنجم خردادماه 1399، با حفظ اصول بهداشتی و رعایت فاصله اجتماعی شروع به کار نمود، آنچه در ادامه می‌بینید گزارشی است تصویری از اولین کلاس آموزشی استاد آجورلو در سال 99، و همچنین تمرین کمانداران کنگره 60 در روز یک‌شنبه هجدهم خردادماه 1399:</b><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-bidi-language:FA"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/2530/avalinkelasnavadonoh%20%287%29%20%28Copy%29.jpeg" alt=""></span></p> text/html 2020-02-22T21:50:23+01:00 archersc60.mihanblog.com مسافرکمان زینب (نگارنده) گزارش تصویری از تمرین کمانداران کنگره 60، روز جمعه دوم اسفند 1398 http://archersc60.mihanblog.com/post/574 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-bidi-language:FA">روز جمعه دوم اسفندماه 1398، کمانداران کنگره 60، همچون روزهای سابق، در سایت تیراندازی باکمان کنگره واقع در ورزشگاه تختی به تمرین پرداختند.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/2530/jomejdovomesfand%20%283%29%20%28Copy%29.jpg" alt=""></p> text/html 2020-02-08T09:37:07+01:00 archersc60.mihanblog.com مسافرکمان زینب (نگارنده) گزارش تصویری از هفته پنجم و ششم مسابقات تیر اندازی با کمان جام سردار، http://archersc60.mihanblog.com/post/573 <div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">مسابقه </span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">پنجم و ششم</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"> از سری مسابقات تیراندازی باکمان کنگره&nbsp; 60</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">جام سردار</span></b><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">، با حضور 9 تیم، روز جمعه هجدهم بهمن‌ماه 98، در سایت تیراندازی باکمان کنگره، واقع در ورزشگاه تختی برگزار شد<span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 107%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"> </p></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/2530/sardar98/jamsardarnavadohasht%20%2812%29.jpg" alt=""></div> text/html 2020-02-01T06:11:16+01:00 archersc60.mihanblog.com مسافرکمان زینب (نگارنده) کنگره 60 راهی برای رها شدن از تاریکی http://archersc60.mihanblog.com/post/572 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;margin-bottom:0cm; margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:normal;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">جلسه&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">سوم</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;از دور دهم جلسات جهان‌بینی ویژه کمانداران کنگره 60، با&nbsp;استادی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">مسافر کمان احمد، نگهبانی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">مسافر کمان منوچهر</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">و&nbsp;دبیری</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">مسافر کمان مهدی، با&nbsp;دستور جلسه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;<b>&nbsp;</b></span><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">سی دی گمگشته</span></b><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;،</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">روز جمعه 1398/11/11، ساعت 17 در سایت تیراندازی باکمان کنگره 60، واقع در ورزشگاه تختی برگزار&nbsp; شد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span dir="LTR" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/2530/gomgashtehc60%20%282%29.jpg" alt="" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><br></p> text/html 2020-01-25T11:35:30+01:00 archersc60.mihanblog.com مسافرکمان زینب (نگارنده) نتایج مسابقات جام سردار تا هفته چهارم، http://archersc60.mihanblog.com/post/571 <div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-bidi-language:FA">مسابقه سوم و چهارم از سری مسابقات تیراندازی باکمان کنگره&nbsp; 60 (<b>جام سردار</b>)، با حضور 9 تیم، روز جمعه چهارم بهمن‌ماه 98، در سایت تیراندازی باکمان کنگره، واقع در ورزشگاه تختی برگزار شد.</span></p> <span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font: minor-latin;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language: FA"><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/2530/haftehaval%20%281%29.jpg" alt=""></div><div style="text-align: right;"><p class="MsoNormal" align="right"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 12pt; line-height: 107%;"><b>در ادامه گزارش جدول مسابقات تا روز چهارم بهمن ماه 98 و امتیاز نهایی تیم‌ها تا پایان هفته چهارم را &nbsp;ببینید:</b></span></p></div></span></div> text/html 2020-01-11T12:02:11+01:00 archersc60.mihanblog.com مسافرکمان زینب (نگارنده) گزارش تصویری از هفته اول جام سردار، بیستم دیماه 1398 http://archersc60.mihanblog.com/post/570 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-bidi-language:FA">هفته اول مسابقات جام سردار، روز جمعه مورخ بیستم دی‌ماه نودوهشت با حضور 9 تیم در سایت تیراندازی باکمان کنگره، واقع در ورزشگاه تختی برگزار شد.<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/2530/SARDAR/haftehaval%20%288%29%20%28Copy%29.jpg" alt="" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 12pt;"></p> text/html 2020-01-04T10:40:53+01:00 archersc60.mihanblog.com مسافرکمان زینب (نگارنده) گزارش تصویری از رکورد گیری مسابقات تیراندازی با کمان جام سردار، جام سردار - جمعه 1398/10/13 http://archersc60.mihanblog.com/post/569 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-bidi-language:FA">در ذیل گزارش تصویری از <b>رکوردگیری کمانداران</b>، جهت تعیین سرگروه‌ها و قرعه‌کشی مسابقات <b>جام سردا</b>ر، که در روز جمعه، سیزدهم دی‌ماه 98 برگزار شد تقدیمتان می‌گردد.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-bidi-language:FA">این مسابقات به‌صورت تیمی (سه‌نفره) و از تاریخ بیستم دی‌ماه 98، به‌صورت یک هفته در میان برگزار خواهد شد.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-bidi-language:FA">در رکود گیری این هفته که با حضور 31 کماندار برگزار شد، کمانداران کنگره 60، در کنار دوستان کمانداری از باشگاه های دیگر تیر اندازی نمودند.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-bidi-language:FA">درنهایت بر اساس امتیازات اخذ شده، تیراندازان در سه سطح یک، دو سه، دسته بندی و با تعیین سرگروها و از طریق قرعه کشی، اعضای تیم های سه نفره تعیین می گردد.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-bidi-language:FA"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/2530/recordgiri/recordgiridemah%20%2819%29.jpg" alt="" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"></span></p> text/html 2019-12-29T09:20:13+01:00 archersc60.mihanblog.com مسافرکمان زینب (نگارنده) اطلاعیه برگزاری مسابقات جام سردار در مسافت سی متر http://archersc60.mihanblog.com/post/568 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif">بدین‌وسیله به اطلاع می‌رساند، مسابقات جام سردار در مسافت </span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-bidi-language:FA">۳۰</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">متر به‌ صورت تیمی (سه نفره) در باشگاه تیراندازی باکمان کنگره </span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-bidi-language:FA">۶۰</span><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt; line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">، برگزار می‌گردد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/2530/jambonyan.jpg" alt=""></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif">شرایط برگزاری مسابقات</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:</b></span></p> text/html 2019-12-25T15:39:04+01:00 archersc60.mihanblog.com مسافرکمان زینب (نگارنده) آرامش درونی بالا برنده قدرت عقل است. http://archersc60.mihanblog.com/post/567 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-bidi-language:FA">سایت تیراندازی باکمان کنگره ۶۰ با داشتن فضای مناسب و حس خوب پیوند محبت مکانی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-bidi-language:FA">ست که شما را به آرامش درونی نزدیک می‌کند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-bidi-language:FA">گفت و گوی صمیمانه ای داریم با کمک راهنمای محترم مسافر کمان فاطمه منتظری، مقام اول مسابقه تیراندازی باکمان ریکرو در روز جشن بزرگداشت ۲۲ سال بنیان کنگره ۶۰ ، اکنون</span><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 12pt;">&nbsp;شش سال و نیم است که از رهایی مسافرشان می‌گذرد و چهار سال است که در جایگاه کمک راهنمایی در کنگره 60، مشغول خدمت می‌باشند.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/2530/gammosafer/FATEMEMOSAHEBE.jpg" alt="" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 16px;"></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br></p> text/html 2019-12-21T12:40:07+01:00 archersc60.mihanblog.com مسافرکمان زینب (نگارنده) گزارش تصویری از تمرین کمانداران کنگره 60، روز جمعه 29 آذر ماه 98 http://archersc60.mihanblog.com/post/566 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-bidi-language:FA">کمانداران کنگره 60، روز جمعه بیست و نهم آذرماه نودوهشت، با حضور در سایت تیر اندازی با کمان کنگره 60، واقع در ورزشگاه تختی، به تمرین پرداختند.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-bidi-language:FA"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/2530/jalase%20aval/jalese%20aval%20%285%29.jpg" alt=""></span></p>